ΣΤ’ Επιστημονική Συνάντηση για την Ελληνιστική Κεραμική - Βόλος 2000

Την ΣΤ΄ Συνάντηση την αφιερωμένη στην ελληνιστική Θεσσαλία οργάνωσε η Η’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων στο Βόλο, την πόλη που διαδέχθηκε τις αρχαίες πόλεις της Ιωλκού και της Δημητριάδας. Πέρασμα πολλών η Θεσσαλία ενώνει τη Μακεδονία με τη Νότια Ελλάδα, το βόρειο Αιγαίο με την Ήπειρο και δημιουργεί τη δική της παραγωγή.