Γ’ Επιστημονική Συνάντηση για την Ελληνιστική Κεραμική - Θεσσαλονίκη 1991

Την Γ’ Επιστημονική Συνάντηση στη Θεσσαλονίκη οργάνωσε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και αφορούσε στον χώρο της Μακεδονίας. Η πόλη στον μυχό του Θερμαϊκού κόλπου ιδρύθηκε από τον Κάσσανδρο το 313 π. Χ. με την ένωση μικρότερων παλαιότερων οικισμών της περιοχής. Αναπτύχθηκε γρήγορα και το λιμάνι της την κατέστησε ένα από τα σπουδαιότερα εμπορικά κέντρα του βόρειου Αιγαίου και της νότιας βαλκανικής χερσονήσου στους ελληνιστικούς, τους ρωμαϊκούς και βυζαντινούς χρόνους. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε το 1926 και είναι ένα από τα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια της ΝΑ Ευρώπης.