Ελληνιστική Κεραμική από τη Μακεδονία (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη 1991)

Υπεύθυνη Έκδοσης: Σ. Δρούγου
Επιτροπή σύνταξης: Σ. Δρούγου, Ν. Κουσουλάκου, Χ. Ανδρεΐδου
Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Ν. Σφήκας
Μακέτα εξωφύλλου: Ν. Σφήκας
Σχέδια τίτλων κεφαλαίων: Ν. Σφήκας
Σχέδια αγγείων: Ν. Σφήκας
Φωτογραφίες: Η. Ηλιάδης
Μετάφραση: Μ. Τσιγαρίδα, Μ. Παππά
Αποχρωματισμοί: de novo
Εκτύπωση: Θ. Αλιντζής

ISBN: 960-243-500-3
Copyright: Σ. Δρούγου

Το βιβλίο αυτό εκδόθηκε με δαπάνη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από το πρόγραμμα για τη μελέτη των Μνημείων και της Ιστορίας της Μακεδονίας και με αφορμή τη Γ’ Επιστημονική Συνάντηση για την Ελληνιστική Κεραμική. Θεσσαλονίκη 1991.