Γ΄ Επιστημονική Συνάντηση για την Ελληνιστική Κεραμική, Θεσσαλονίκη 1991, Πρακτικά (Αθήνα 1994)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Στ. Δρούγου, Αναπλ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Η. Ζερβουδάκη, Έφορος των Αρχαιοτήτων. Διευθύντρια Αρχαιοτήτων ΥΠΠΟ
Λ. Μαραγκού, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Ι. Παπαποστόλου, Καθηγητής Πανεπιστημίου ‘Ιωαννίνων
Ι. Τουράτσογλου, Έφορος των Αρχαιοτήτων. Νομισματικό Μουσείο

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σ. Δρούγoυ, Αναπλ. ΚαΘηγήτρια Αρχαιολογίας
Ν. Σφήκας Αρχιτέκτων εσωτ. χώρου – Ζωγράφος
Χ. Ανδρεΐδου, Αρχαιολόγος
Ν. Κουσουλάκου, Αρχαιολόγος
Α. Παπαδημητρίου, Γραμματέας

ISSN 1105-7785

ISBN 9G0-7034-34-4

© Η εν Αθήναις Αρχαιολογική ‘Εταιρεία, Πανεπιστημίου 22, ΑΘήναι 106 72 Fax (0Ι) 3644 996ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ