Θ' Επιστημονική Συνάντηση για την Ελληνιστική Κεραμική - Θεσσαλονίκη 2012

Κατά το χρονικό διάστημα 5-9/12/2012 πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη η Θ΄ Διεθνής Επιστημονική Συνάντηση για την Ελληνιστική Κεραμική. Την ευθύνη της Συνάντησης είχαν η Μόνιμη Επιστημονική Επιτροπή των Συναντήσεων, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τα Αρχαιολογικά Μουσεία και οι Εφορείες Αρχαιοτήτων της Θεσσαλονίκης και της Αιανής. Συμμετείχαν ενενήντα πέντε Έλληνες και ξένοι αρχαιολόγοι με ανακοινώσεις ή posters (βλ. πρόγραμμα) ενώ παρακολούθησαν πολυάριθμοι ακροατές.

Για τις ανάγκες των εργασιών εκδόθηκε Τεύχος Περιλήψεων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα καθώς και συλλογικός τόμος με την παρουσίαση των κυριότερων θεμάτων της ελληνιστικής Κεραμικής στη Μακεδονία (έκδοση ΤΑΠ). Ο τόμος διανεμήθηκε στους συνέδρους. Η Συνάντηση έκλεισε με το ιδιαιτέρως ενδιαφέρον workshop στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης (8.12.12) και την επίσκεψη στο Μουσείο της Αιανής (9.12.12).

Υπήρξε μεγάλη χαρά και τιμή για τους διοργανωτές της Συνάντησης η παρουσία και η διάλεξη του καθηγητή G. Shipley, με σημαντική συνεισφορά στην ιστορία των ελληνιστικών χρόνων.

Η έκδοση των Πρακτικών αναμένεται.

Πρακτικά

Υπό έκδοση