Α’ Επιστημονική Συνάντηση για την Ελληνιστική Κεραμική - Ιωάννινα 1986

Η Α’ Συνάντηση για την Ελληνιστική Κεραμική πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων με πρωτοβουλία των καθηγητών Λ. Μαραγκού και Ι. Παπαποστόλου. Συγκεντρώθηκαν σχετικά λίγοι αρχαιολόγοι, κυρίως ανασκαφείς, οι οποίοι επιθυμούσαν να δώσουν απαντήσεις ως προς το πολυάριθμο υλικό της Ελληνιστικής Κεραμικής των ανασκαφών τους και κυρίως της χρονολόγησής του.