Η΄ Επιστημονική Συνάντηση για την Ελληνιστική Κεραμική Ιωάννινα 2009

Οι Επιστημονικές Συναντήσεις μετά από είκοσι έτη πορείας επέστρεψαν στα Ιωάννινα. Αυτή τη φορά την ευθύνη της οργάνωσης ανέλαβε το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Ηπείρου και η ΙΒ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

Στόχος ήταν να αναγνωριστούν οι περιοχές της Ακαρνανίας, τα Επτάνησα, η Ιλλυρία και ακόμη περισσότερο και η Κεραμική τους.