Ηˊ Επιστημονική Συνάντηση για την Ελληνιστική Κεραμική, Ιωάννινα 2009, Πρακτικά (Αθήνα 2014)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΤΕΛΛΑ ΔΡΟΥΓΟΥ, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΔΟΥΛΓΕΡΗ-ΙΝΤΖΕΣΙΛΟΓΛΟΥ, Αρχαιολόγος, ΙΓ ́ ΕΠΚΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΟΣ, Προϊστάμενος, ΙΒ ́ ΕΠΚΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΝΤΟΥΖΟΥΓΛΗ, Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Ηπειρωτικών Σπουδών
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥΡΑΤΣΟΓΛΟΥ, Επίτιμος Διευθυντής Νομισματικού Μουσείου Επίτιμος Διευθυντής Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΧΑΡΑ ΚΑΠΠΑ, Αρχαιολόγος, ΙΒ ́ ΕΠΚΑ
ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ, Αρχαιολόγος, ΙΒ ́ ΕΠΚΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΡΑΤΖΕΝΗ, Αρχαιολόγος, ΙΒ ́ ΕΠΚΑ
ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΖΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ, Αρχαιολόγος, ΑΙΗΣ
ΘΑΛΕΙΑ ΚΥΡΚΟΥ, Αρχαιολόγος, ΙΒ ́ ΕΠΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΛΙΑΚΟΥ, Αρχαιολόγος, ΙΒ ́ ΕΠΚΑ
ΥΠΑΤΙΑ ΦΑΚΛΑΡΗ, Αρχαιολόγος, ΙΒ ́ ΕΠΚΑ

Γενική επιμέλεια: ΕΛΕΝΗ ΚΩΤΣΟΥ
Υπεύθυνη έκδοσης: ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΚΟΥ
Καλλιτεχνική επιμέλεια: ΡΟΥΛΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ

Εκτύπωση: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

©2014 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ
Πανεπιστημίου 57, Αθήνα 105 64
www.tap.gr
ISBN 978-960-386-196-6

ΤΟΜΟΣ Α: ΚΕΙΜΕΝΑ 978-960-386-197-3
ΤΟΜΟΣ Β: ΠΙΝΑΚΕΣ 978-960-386-198-0