Β’ Επιστημονική Συνάντηση για την Ελληνιστική Κεραμική - Ρόδος 1989

Η Ρόδος επιλέχθηκε ως τόπος της Β’ Συνάντησης ως ένα από τα πλέον σπουδαία ελληνιστικά κέντρα. Υπήρξε κατά την αρχαιότητα ένα σπουδαίο λιμάνι για την ανατολική Μεσόγειο με μεγάλη σημασία για την τότε ναυσιπλοΐα. Η οικονομική της άνθιση και το εμπόριο την κατέστησε ένα από τα σπουδαιότερα κέντρα τέχνης και βιοτεχνίας πολλών προϊόντων. Την Επιστημονική Συνάντηση οργάνωσε η τοπική Εφορεία Αρχαιοτήτων. Με πολλή μεγάλη συμμετοχή ελλήνων και ξένων αρχαιολόγων, ειδικών στο θέμα. Κατά τη διάρκεια των εργασιών κυριάρχησε και τελικά παγιώθηκε ως κεντρικό θέμα η χρονολόγηση της ελληνιστικής Κεραμικής και η μεθοδολογία της.