Ε’ Επιστημονική Συνάντηση για την Ελληνιστική Κεραμική - Χανιά 1997

Στην παλιά πόλη των Χανίων οργανώθηκε η Ε’ Επιστημονική Συνάντηση για την Ελληνιστική Κεραμική με κύριο θέμα την παραγωγή της Ελληνιστικής Κρήτης. Η μεγάλη νήσος στο νότιο Αιγαίο έπαιξε πολύ σπουδαίο ρόλο στην οικονομική ζωή ανάμεσα στις χώρες της ανατολικής Μεσογείου. Παράλληλα η μακρά παράδοση του νησιού στην Κεραμική προκάλεσε τη δημιουργία νέων και χαρακτηριστικών κατηγοριών. Την Συνάντηση οργάνωσε η ΚΕ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.