29/09/2014

Κοροπλαστική και μικροτεχνία στον αιγαιακό χώρο από τους γεωμετρικούς χρόνους έως και τη ρωμαϊκή περίοδο

Κοροπλαστική και μικροτεχνία στον αιγαιακό χώρο

από τους γεωμετρικούς χρόνους έως και τη ρωμαϊκή περίοδο

Διεθνες συνεδριο στη μνήμη της Ηούς Ζερβουδάκη

Ρόδος, 26-29 νοεμβρίου 2009

ΤΟΜΟΣ Ι

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Επιτροπή Στερέωσης – Αναστήλωσης Μνημείων Ακρόπολης Λίνδου.
Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων Και Απαλλοτριώσεων

Αθήνα 2014


Back to list